Juridisk-hjelp.no

Godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.


Hvem kan få uføretrygd / uførepensjon?

Den nye uføretrygden skal fortsatt sikre inntekt til de som blir varig uføre og som ikke lenger kan jobbe på grunn av uførheten. Samtidig skal den gjøre det enklere å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen du har.

For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene fram til du ble ufør. Finnes noen unntak for enkelte grupper her i forhold til medlemskap.
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen er nedsatt.
  • Hensiktsmessig behandling må være gjennomført.
  • Hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
  • Inntektsevnen må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.
  • Mottar du arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med minst 40 prosent.

Skyldes uførheten en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 30 prosent.

Høyesterett og praksis fra Trygderetten konkretiserer og presiserer innholdet i og hva kravet til hensiktsmessig behandling og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak. Som hovedregel må arbeidsavklaringspenger i opptil fire år ha pågått før Nav kan gi et vedtak om uførepensjon.