Juridisk-hjelp.no

Godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Her finnes noen avgjørelser fra norske domstoler som handler om ulike problemstillinger innenfor trygderett (NAV). Avgjørelsene er hentet fra Høyesterett, lagmannsretten og Trygderetten. Denne fremstillingen er ment å være en veiledende kortversjon av avgjørelser vi mener er viktige og sentrale. De ulike avgjørelsene viser til aktuell domstol med referanse og kan finnes i sin helhet på vedkommende domstol.